ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Fullerton អន្តរជាតិលីមីតធីត

អាសយដ្ឋាន

Rm 08, 9/F, Chevalier Commercial Centre,8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

អ៊ីម៉ែល

ទូរស័ព្ទ

+852 69504255

ម៉ោង

ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ: ម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍,  ថ្ងៃអាទិត្យ: បានបិទ