Liên hệ chúng tôi

Fullerton International Limited

Địa chỉ nhà

Rm 08, 9/F, Chevalier Commercial Centre,8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

Điện thoại

+852 69504255

giờ

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9:00-18:00

Thứ bảy,  Chủ nhật: Closed