فولرتون بین المللی بین المللی شرکت تابعه از سنت های آینده گروه است. ریشه در هنگ کنگ، خیابان آینده گروه در زمینه های تولید، تجارت، تجارت الکترونیک خرده فروشی فعال است، پوشش محدوده محصول از زیبایی، مد، دکو خانه، کالاهای مصرفی الکترونیکی و غیره.