สนามบินนานาชาติฟุลเลอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็น บริษัท ในเครือของกลุ่มเซนต์อนาคต หยั่งรากลึกในฮ่องกงเซนต์กลุ่มในอนาคตมีการใช้งานในด้านการผลิตการค้า, การค้าปลีกอีคอมเมิร์ซครอบคลุมช่วงที่ผลิตภัณฑ์ของความงาม, แฟชั่น, เดคโคบ้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ฯลฯ